Nếu có câu hỏi hay cần tư vấn,
xin hãy liên hệ với chúng tôi.
Sau khi đồng ý với chính sách bảo mật,
hãy điền các hạng mục cần thiết trên tờ mẫu đầu vào bên dưới,
rồi nhấn vào nút “Xác nhận nội dung”.

Chính sách bảo mật
Công ty cổ phần Ai Partner (dưới đây gọi là “Công ty chúng tôi”.)Chúng tôi luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách theo Quy định về bảo vệ thông tin cá nhân căn cứ theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân và JIS Q 15001.Khi cần lấy thông tin cá nhân của các bạn, chúng tôi sẽ thông báo trước và chỉ thực hiện sau khi nhận được sự đồng ý từ các bạn. Xin hãy đọc các mục bên dưới, sau khi đồng ý hãy gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
Những thông tin cá nhân nhận được từ các bạn được dùng để hướng dẫn, liên lạc và cung cấp thông tin từ công ty chúng tôi.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin nhận được từ biểu mẫu này cho bên thứ 3.

Uỷ thác sử dụng thông tin cá nhân
Tuy máy chủ trang web và máy chủ mail của trang chủ này đang sử dụng máy chủ bên ngoài nhưng công ty đặt máy chủ bên ngoài này được chọn lựa dựa trên bảo vệ thông tin cá nhân và đã được tiến hành ký kết hợp đồng bảo mật.

Việc cung cấp thông tin cá nhân không phải là bắt buộc
Quý khách có thể lựa chọn cung cấp hoặc không cung cấp thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi.Tuy nhiên, trong trường hợp lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi, có thể có khả năng công ty chúng tôi không thể trả lời phù hợp các câu hỏi của quý khách.
Về nơi tiếp nhận cung cấp/khiếu nại/thảo luận thông tin cá nhân, nếu cần cung cấp (thông báo, cung cấp mục đích sử dụng, chỉnh sửa, bổ sung và xoá nội dung, dừng, loại bỏ việc sử dụng, dừng cung cấp cho bên thứ ba) và khiếu nại/thảo luận về thông tin cá nhân, hãy đăng ký với nơi liên hệ dưới đây.
Nơi liên hệ liên quan đến thông báo này.
232-1 Hachimanyama, Thành phố Sukagawa, Quận Fukushima 962-0025
Điện thoại:0248-63-9050 FAX: 0248-63-9051

■ Về việc sử dụng Google Analytics
Trang web của Công ty cổ phần Ai Partner đang sử dụng Google Analytics để nâng cao dịch vụ.Google Analytics sử dụng “Cookie” để thu thập thông tin người dùng, nhưng thông tin lấy được là thông tin ẩn danh, không phải là thông tin liên quan đến thông tin cá nhân của người xem. Ngoài ra, việc thu thập thông tin của người sử dụng được thực hiện dựa theo chính sách bảo mật của Google.
Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy xem điều kiện sử dụng và phần giải thích chính sách bảo mật của Google Analytics. Người dùng trang này có thể dừng việc thu thập thông tin người dùng thông qua sử dụng Google Analytics của trang này bằng cách vô hiệu hoá Google Analytics bằng thiết lập tiện ích mở rộng (Add on) của trình duyệt.Để có thể cài đặt vô hiệu Google Analytics, tại trang tải về add on Opt-out của công ty Google, tải về và cài đặt “Google Analytics Opt out-add on”, sau đó thay đổi thiết lập add on của trình duyệt.Tuy nhiên, nếu người dùng cài đặt vô hiệu Google Analytics thì kể cả những trang web khác ngoài trang này mà người dùng truy cập cũng trở nên vô hiệu, nhưng người dùng có thể bật lại Google Analytics bằng cách cài đặt lại add on của trình duyệt.

●Điều khoản sử dụng Google Analytics (trang chủ của công ty Google)
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/

●Chính sách bảo mật (trang chủ của công ty Google)
https://policies.google.com/privacy?hl=en

●Google Analytics Opt-out add on (trang chủ của công ty Google)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

(Cần sự đồng ý)

Nhập

Xác nhận

Hoàn thành

Họ và tên

Bắt buộc

Furigana

Bắt buộc

Số điện thoại

Bắt buộc

Địa chỉ email

Bắt buộc

FAX

Địa chỉ

Mã bưu điện

Tỉnh thành (To-do-fu-ken)

Thành phố, khu phố, thôn (Shi-cho-son)- số nhà - tên toà nhà v.v

Nội dung liên hệ

Bắt buộc